Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er Kviduls fundament for å sikre suksess for virksomheten
Etablering, innføring og bruk av Kvidul Ledelsessystem for kvalitet (KLS), iht krav ISO 9001:2015, er en av Kviduls strategiske beslutninger som vil hjelpe oss å forbedre vår samlede prestasjon og sørge for et solid grunnlag for initiativer til bærekraftig utvikling.

Vi vil ha følgende fordeler ved å benytte KLS:

Kviduls prinsipper for kvalitetsledelse

KUNDEFOKUS
LEDERSKAP
MENNESKERS ENGASJEMENT
PROSESSTANKEGANG
FORBEDRING
BEVISBASERT BESLUTNINGSTAKING
RELASJONSLEDELSE