Kvidul bygger videre

Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap. Med vår grønne verdikjede sikrer vi bærekraft i vår produksjon, som ivaretar verdens beste fiskehelse og nullutslipp.

Vi har når gjennomført vår første emisjonskampanje og fått med oss 370 investorer som skal være med oss på den videre reisen med å utvikle Kvidul til å bli et innovativt og bærekraftig oppdrettsselskap. Selskapet har nå fullt fokus på å få på plass konsesjon, nødvendige utslippstillatelser og prosjektering.

Spørsmål vi ofte får

Hvorfor vil dere bygge landanlegg i Norge? Hvorfor ikke bygge nært kunder for å unngå fraktkostnadene? Norge, spesielt Midt-Norge, har svært godt klima for lakseoppdrett. Her er stor kunnskap om oppdrett i sjø, som er god basis for utvikling av landoppdrett. Det er gode opplærings- og kunnskapsmiljøer i Trondheim (NTNU, Sintef, o.a.). Kvidul tror på innovasjon og teknologiutvikling i Norge – vi skal først bli gode i Norge! Deretter kan vi ta utstyr og erfaring med oss ut til folkerike områder. Det er kostnadseffektivt å gjennomføre store prosjekter i Norge – vi har mye ingeniør- og prosjektkompetanse og er gode til å organisere og gjennomføre. Norge har høy kompetanse på VANN & RAS teknologi. Det er betydelig mindre risiko å bygge i Norge – å utvikle teknologi og samtidig bygge større anlegg er utfordrende.